Dlaczego akcje nie są notowane po cenie zamknięcia z poprzedniego dnia

0
267

Rynki giełdowe są najlepszą ilustracją tego, jak działa prawo popytu i podaży. Oznacza to, że na giełdzie ceny stale się zmieniają, przesuwając się w kierunku równowagi, która zależy od popytu i podaży.

Dlatego też cena notowana w danym momencie dla każdej konkretnej akcji jest po prostu ceną, po której akcja została sprzedana podczas ostatniej transakcji.

Oznacza to, że rynek akcji jest po prostu narzędziem, które pomaga sprzedającym i kupującym spotkać, ale ceny są określane wyłącznie przez popyt i podaż. Oznacza to, że handel odbywa się tylko wtedy, gdy są chętni sprzedawcy akcji (cena sprzedaży) i są chętni kupujący (cena oferty). Punkt, w którym te ceny są równe jest równowagą rynkową. Jednakże, jeśli popyt na akcje wzrasta (to znaczy, że jest więcej osób chętnych do kupna niż chętnych do sprzedaży), wtedy cena również wzrośnie. I odwrotnie, jeśli jest więcej osób chętnych do sprzedaży niż chętnych do kupna zasobu, cena spadnie.

Dlaczego więc cena otwarcia i zamknięcia jest różna?

Cena zamknięcia to po prostu ostatnia cena, po której akcje zostały zakupione przed zamknięciem giełdy, na której te akcje są przedmiotem obrotu. Cena otwarcia może nie być taka sama, ponieważ jest to po prostu cena pierwszej transakcji w następnym dniu otwarcia giełdy. A czasami, jeśli podaż i popyt na te akcje zmieniły się w okresie, który upłynął między zamknięciem a otwarciem, wtedy cena otwarcia może również znacznie różnić się od ceny zamknięcia.

To jest powód, dla którego ceny otwarcia i zamknięcia nie zawsze są takie same.

Jakie są przyczyny zmiany kursu akcji pomiędzy zamknięciem a otwarciem?

Firmy monitorują ceny swoich akcji i podrasowują komunikaty prasowe na wiele sposobów tak, że wychodzą one, gdy rynek jest zamknięty. Daje to firmie możliwość śledzenia reakcji rynku i więcej czasu na reakcję na nią.

Ponadto, na ogół wiele wiadomości napływa, gdy rynek jest zamknięty. Jednakże, wiadomości są czynnikiem, który pozwala inwestorom dokonać ponownej oceny ceny akcji spółki. Dlatego też wiadomości, które pojawiają się po zamknięciu rynku, wpływają na wartość akcji po ponownym otwarciu rynków.

Oznacza to, że cena akcji może się zmienić bez licytacji. Po prostu dlatego, że kiedy rynki ponownie otwierają się, równowaga podaży i popytu zmieniła się i cena równowagi jest w innym punkcie (to znaczy, że akcja ma inną cenę).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here